Αχαρνής

Φωτογραφίες

Αχαρνής
Γενικές δοκιμές
Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Χρ. Παπαστεργίου, Δ. Κολοβός, Π. Καλπάκογλου

Αλ. Μούκανος, Ακ. Δρακουλινάκος

Κ. Σαγιά, Ζ. Κατραμάδας, Ζ. Ιωαννίδου