Χορός και θέατρο

Δημοσιεύματα Τύπου

4 Εγγραφές /


Χορός και θέατρο: Σουίτα για δύο - Βαλπούργιες νύχτες - Στο πανηγύρι - Φάουστ
Ένα εντυπωσιακό θέαμα με χορό και θέατρο από την Κρατική σκηνή
04/09/1991

Θεματολογία των μερών της παράστασης
Χορός και θέατρο: Σουίτα για δύο - Βαλπούργιες νύχτες - Στο πανηγύρι - Φάουστ
Χοροθέατρο από το ΚΘΒΕ
16/06/1991

Άποψη χορογράφου Βιτάλι Βλαντίκιν
Χορός και θέατρο: Σουίτα για δύο - Βαλπούργιες νύχτες - Στο πανηγύρι - Φάουστ
Μιάμιση ώρα συγχρονου χορού και θεάτρου
Λαβίδα, Σοφία (Αρθρογράφος)
16/06/1991

Ανασκόπιση Χοροθεάτρου ΚΘΒΕ
Χορός και θέατρο: Σουίτα για δύο - Βαλπούργιες νύχτες - Στο πανηγύρι - Φάουστ
Χορός και θέατρο από το ΚΘΒΕ
15/06/1991

Θεματολογία των μερών της παράστασης