Δελησταύρου και υιός

Κείμενα

1 Εγγραφές /


Δελησταύρου και υιός
Σακελλάριος Αλέκος, Γιαννακόπουλος Χρήστος
Κωμωδία - φάρσα σε 4 πράξεις
Κείμενο υποβολέα