Σκίστε τη γάτα

Κείμενα

4 Εγγραφές /


Σκίστε τη γάτα
Ιωαννίδου Καρίνα
Κοινωνικό δράμα σε 5 εικόνες
Κείμενο οδηγού σκηνής
Σκίστε τη γάτα
Ιωαννίδου Καρίνα
Κοινωνικό δράμα σε 5 εικόνες
Κείμενο υποβολέα
Σκίστε τη γάτα
Ιωαννίδου Καρίνα
Κοινωνικό δράμα σε 5 εικόνες
Κείμενο συντελεστών
Σκίστε τη γάτα
Ιωαννίδου Καρίνα
Κοινωνικό δράμα σε 5 εικόνες
Κείμενο