Σκίστε τη γάτα

Παρτιτούρες

Σκίστε τη γάτα (1991)

Παρτιτούρα έργου

. Στοΐδης, Άρις - Σύνθεση
Σημείωση Περιεχομένων: 'Το παράπονο της μάνας', 'Φινάλε μύλου', 'Τέλος καλό όλα καλά', 'Δουλειά - χαρά I', 'Το δίκιο του μυλωνά', 'Δουλειά - χαρά II', 'Ο θρίαμβος της αστυνομίας', 'Η τύχη αγαπάει το αφεντικό', 'Επιτυχία', 'Τέλος'
Περιγραφή: Πρωτότυπη, 34x24.5 cm, 25 σ.
Φωτογραφικό Υλικό

ΔΕΙΓΜΑ - Το παράπονο της μάνας
Αρχεία