Ερωφίλη

Παρτιτούρες

Ερωφίλη (1990)

Παρτιτούρα έργου

. Πήττας, Χρήστος - Σύνθεση
Σημείωση Περιεχομένων: 'Intermezzo έργου', 'α' χορικό', β' χορικό', 'γ' χορικό', 'δ' χορικό'
Περιγραφή: Πρωτότυπη, 42x30 cm, 21 σ.
Φωτογραφικό Υλικό

ΔΕΙΓΜΑ - Intermezzo έργου
Αρχεία