Ερωφίλη

Δημοσιεύματα Τύπου

Ερωφίλη
Ηρώδειο: Χορτάτση 'Ερωφίλη'
Ελεύθερος, 05/09/1990

Κριτική παραστάσεων στο Ηρώδειο

. Ντάνου, Ελευθερία - Αρθρογράφος
Φωτογραφικό Υλικό