Εύρημα Άνθρωπος

Ημερομηνία  Τίτλος
27/11/2017
ΕΥΡΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ - Περιπατητική performance στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 2, 9, 16, 23 και 30 Δεκεμβρίου