Έγινε η σπίθα πυρκαγια

Φωτογραφίες

Έγινε η σπίθα πυρκαγια
Στιγμιότυπο
Θεσσαλονίκη
Σημείωση: Φωτογραφίες της εγκατάστασης στην Πλατεία Αριστοτέλους από την Parallaxi - Θεσσαλονίκη Αλλιώς
Φωτογραφικό Υλικό