Έγινε η σπίθα πυρκαγια

Ημερομηνία  Τίτλος
8/9/2017
Το ΚΘΒΕ συμμετέχει στην εκδήλωση ΕΓΙΝΕ Η ΣΠΙΘΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου >