Σε μένα μιλάς;

Φωτογραφίες

Σε μένα μιλάς;
Δοκιμές
Θεσσαλονίκη, 29/9/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Η φωτογράφιση έγινε στην Σταυρούπολη.
Φωτογραφικό Υλικό

Νίκος Μήλιας, Κατερίνα Αλέξη, Στέφανος Πίττας, Φανή ΑποστολίδουΦανή Αποστολίδου, Στέφανος Πίττας

Φανή Αποστολίδου

Στέφανος Πίττας, Φανή Αποστολίδου

Φανή Αποστολίδου


Φανή Αποστολίδου

Νίκος Μήλιας, Στέφανος Πίττας

Νίκος Μήλιας, Στέφανος Πίττας

Φανή Αποστολίδου, Κατερίνα Αλέξη

Νίκος Μήλιας, Κατερίνα Αλέξη, Φανή Αποστολίδου, Στέφανος Πίττας

Φανή Αποστολίδου

Νίκος Μήλιας, Κατερίνα Αλέξη, Φανή Αποστολίδου, Στέφανος Πίττας

Κατερίνα Αλέξη, Νίκος Μήλιας

Κατερίνα Αλέξη, Νίκος Μήλιας

Κατερίνα Αλέξη, Νίκος Μήλιας

Θοδωρής Πολυζώνης, Φωτεινή Τιμόθεου, Στέργιος Τζαφέρης

Κατερίνα Αλέξη

Φανή Αποστολίδου

Φανή Αποστολίδου, Κατερίνα Αλέξη, Άννα Κυριακίδου

Στέφανος Πίττας, Βασίλης Σεϊμένης

Στέφανος Πίττας, Βασίλης Σεϊμένης

Νίκος Ορτετζάτος, Νίκος Μήλιας

Νίκος Μήλιας, Κατερίνα Αλέξη

Νίκος Μήλιας, Κατερίνα Αλέξη

Γιάννης Χαρίσης, Στέφανος Πίττας

Γιάννης Χαρίσης, Στέφανος Πίττας

Γιάννης Χαρίσης

Στέφανος Πίττας, Γιάννης Χαρίσης

Κατερίνα Αλέξη

Άννα Κυριακίδου

Νίκος Μήλιας

Φανή Αποστολίδου

Θοδωρής Πολυζώνης

Δημήτρης Καπετάνιος, Τζέλο Κελμέντ

Τζέλο Κελμέντ, Παναγιώτης Μητσόπουλος

Βασίλης Σεϊμένης, Θοδωρής Πολυζώνης

Μάρα Τσικάρα, Στέργιος Τζαφέρης

Φωτεινή Τιμόθεου

Φανή Αποστολίδου, Κατερίνα Αλέξη

Νίκος Μήλιας, Κατερίνα Αλέξη, Φανή Αποστολίδου, Στέφανος Πίττας

Νίκος Μήλιας, Κατερίνα Αλέξη, Φανή Αποστολίδου, Στέφανος Πίττας

Νίκος Μήλιας, Κατερίνα Αλέξη, Στέφανος Πίττας, Φανή Αποστολίδου

Νίκος Μήλιας, Κατερίνα Αλέξη, Στέφανος Πίττας, Φανή Αποστολίδου

Νίκος Μήλιας, Κατερίνα Αλέξη, Στέφανος Πίττας, Φανή Αποστολίδου

Νίκος Μήλιας, Κατερίνα Αλέξη, Φανή Αποστολίδου, Στέφανος Πίττας

Νίκος Μήλιας, Φανή Αποστολίδου, Στέφανος Πίττας

Νίκος Μήλιας, Κατερίνα Αλέξη, Φανή Αποστολίδου, Στέφανος Πίττας

Στέφανος Πίττας

Στέφανος Πίττας


Στέφανος Πίττας, Φανή Αποστολίδου, Κατερίνα Αλέξη, Νίκος Μήλιας

Στέφανος Πίττας, Φανή Αποστολίδου, Κατερίνα Αλέξη, Νίκος Μήλιας

Μάρα Τσικάρα, Φανή Αποστολίδου

Μάρα Τσικάρα, Φανή Αποστολίδου

Φανή Αποστολίδου, Στέφανος Πίττας

Φανή Αποστολίδου, Στέφανος Πίττας