Σε μένα μιλάς;

Φωτογραφίες

Σε μένα μιλάς;
Θίασος
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Αίθουσα δοκιμών, 02/09/2017
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες από την ανάγνωση
Φωτογραφικό Υλικό

Κ. Αλέξη, Ν. Μήλιας, Φ. Αποστολίδου, Α. Κυριακίδου, Σ. Μιχαηλίδου

Φ. Αποστολίδου, Α. Κυριακίδου, Σ. Μιχαηλίδου, Φ. Τιμόθεου, Ν. Ορτετζάτος, Μ. Τσικάρα, Γ. Χαρίσης, Β. Σεϊμένης, Θ. Πολυζώνης, Α. Μίχου, Σ. Πίττας, Κ. Αλέξη, Ν. Μήλιας

Γ. Χαρίσης, Β. Σεϊμένης, Θ. Πολυζώνης, Α. Μίχου, Σ. Τζαφέρης, Σ. Πίττας, Κ. Αλέξη, Ν. Μήλιας

Φ. Αποστολίδου, Α. Κυριακίδου, Σ. Μιχαηλίδου, Φ. Τιμόθεου, Α. Τσολακίδου, Ν. Ορτετζάτος, Μ. Τσικάρα, Γ. Χαρίσης, Β. Σεϊμένης, Θ. Πολυζώνης, Α. Μίχου, Σ. Τζαφέρης, Σ. Πίττας, Κ. Αλέξη, Ν. Μήλιας

Σ. Μιχαηλίδου, Ν. Ορτετζάτος, Μ. Τσικάρα, Γ. Χαρίσης, Β. Σεϊμένης, Θ. Πολυζώνης, Σ. Τζαφέρης, Σ. Πίττας

Σ. Μιχαηλίδου, Φ. Τιμόθεου, Ν. Ορτετζάτος, Μ. Τσικάρα, Γ. Χαρίσης, Σ. Πίττας, Κ.Αλέξη, Ν. Μήλιος

Β. Σεϊμένης, Θ. Πολυζώνης, Σ. Τζαφέρης, Σ. Πίττας, Ν. Μήλιος, Φ. Αποστολίδου, Σ. Μιχαηλίδου, Φ. Τιμόθεου, Α. Τσολακίδου, Ν. Ορτετζάτος, Μ. Τσικάρα

Α. Τσολακίδου, Ν. Ορτετζάτος, Μ. Τσικάρα

Β. Σεϊμένης, Θ. Πολυζώνης, Α. Μίχου

Σ. Πίττας, Κ. Αλέξη


Σ. Πίττας


Φ. Αποστολίδου, Α. Κυριακίδου, Σ. Μιχαηλίδου

Α. Τσολακίδου, Ν. Ορτετζάτος, Μ. Τσικάρα

Σ. Πίττας, Κ. Αλέξη, Ν. Μήλιος