3ο Φεστιβάλ Δάσους

Φωτογραφίες

36 / << < 1 2 3 > >>1ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους: Αποτίμηση και Προοπτικές
Συντελεστές
2017

Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
Γενική Συλλογή
2017

1ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους: Armine, Sister
Σκηνή από το έργο
2017

1ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους: Medeas on getting across
Σκηνή από το έργο
2017

1ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους: Plastic Heroes
Ερμηνευτές
2017

1ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους: Rose Bernd
Σκηνή από το έργο
2017

1ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους: Αllegro ma non troppo
Σκηνή από το έργο
2017

1ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους: Κύκλωπας
Ερμηνευτές
2017

1ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους: Κύκλωπας
Σκηνή από το έργο
2017

1ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους: Τρικυμία
Σκηνή από το έργο
2017

3ο Φεστιβάλ Δάσους: Bolshoi Ballet
Σκηνή από το έργο
2017

3ο Φεστιβάλ Δάσους: Breakin' Mozart
Ερμηνευτές
2017

3ο Φεστιβάλ Δάσους: Cayetano «Solo Project»
Ερμηνευτές
2017

3ο Φεστιβάλ Δάσους: Piaf! The Show
Ερμηνευτές
2017

3ο Φεστιβάλ Δάσους: The nest «One route to freedom / Trial One
Σκηνή από το έργο
2017