Γιάννης Γαβριήλ Μπόρκμαν

Κείμενα

4 Εγγραφές /


Ιωάννης Γαβριήλ Μπόρκμαν
Ίψεν Χένρικ
Δράμα σε 4 πράξεις.
Κείμενο οδηγού σκηνής
Ιωάννης Γαβριήλ Μπόρκμαν
Ίψεν Χένρικ
Δράμα σε 4 πράξεις.
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Ιωάννης Γαβριήλ Μπόρκμαν
Ίψεν Χένρικ
Δράμα σε 4 πράξεις.
Κείμενο τεχνικού ήχου
Ιωάννης Γαβριήλ Μπόρκμαν
Ίψεν Χένρικ
Δράμα σε 4 πράξεις.
Κείμενο υποβολέα