Ασκητική

Φωτογραφίες

Ασκητική
Ταμπλώ
Μονή Λαζαριστών - Μικρό θέατρο, 27/1/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Στάθης Βούτος

Νίκος Νικολάου

Στάθης Βούτος, Νίκος Νικολάου, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Ανδρέας Κουτσουρέλης, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης, Κώστας Ίτσιος

Δημήτρης Παλαιοχωρίτης

Νίκος Νικολάου, Κώστας Ίτσιος, Στάθης Βούτος

Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Νίκος Νικολάου

Ανδρέας Κουτσουρέλης, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης, Νίκος Νικολάου


Νίκος Νικολάου, Στάθης Βούτος, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Ανδρέας Κουτσουρέλης

Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Ανδρέας Κουτσουρέλης, Κώστας Ίτσιος

Στάθης Βούτος

Ανδρέας Κουτσουρέλης

Στάθης Βούτος, Κώστας Ίτσιος, Νίκος Νικολάου, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης, Ανδρέας Κουτσουρέλης