Ασκητική

Φωτογραφίες

Ασκητική
Ταμπλώ
Μονή Λαζαριστών - Μικρό θέατρο, 27/1/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Στάθης Βούτος

Νίκος Νικολάου

Στάθης Βούτος, Νίκος Νικολάου, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Ανδρέας Κουτσουρέλης, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης, Κώστας Ίτσιος

Δημήτρης Παλαιοχωρίτης

Νίκος Νικολάου, Κώστας Ίτσιος, Στάθης Βούτος

Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Νίκος Νικολάου

Ανδρέας Κουτσουρέλης, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης, Νίκος Νικολάου


Νίκος Νικολάου, Στάθης Βούτος, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Ανδρέας Κουτσουρέλης

Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Ανδρέας Κουτσουρέλης, Κώστας Ίτσιος

Στάθης Βούτος

Ανδρέας Κουτσουρέλης

Στάθης Βούτος, Κώστας Ίτσιος, Νίκος Νικολάου, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης, Ανδρέας Κουτσουρέλης

Νίκος Νικολάου, Στάθης Βούτος, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Ανδρέας Κουτσουρέλης, Κώστας Ίτσιος, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης

Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Ανδρέας Κουτσουρέλης, Κώστας Ίτσιος

Κώστας Ίτσιος, Ανδρέας Κουτσουρέλης, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Κώστας Ίτσιος, Ανδρέας Κουτσουρέλης, Χρήστος Μαστρογιαννίδης


Ανδρέας Κουτσουρέλης

Νίκος Νικολάου, Χρήστος Μαστρογιαννίδης


Δημήτρης Παλαιοχωρίτης, Στάθης Βούτος, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Ανδρέας Κουτσουρέλης

Νίκος Νικολάου, Στάθης Βούτος, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Ανδρέας Κουτσουρέλης, Κώστας Ίτσιος

Νίκος Νικολάου, Στάθης Βούτος, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Ανδρέας Κουτσουρέλης, Κώστας Ίτσιος, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης

Νίκος Νικολάου, Ανδρέας Κουτσουρέλης

Ανδρέας Κουτσουρέλης, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης

Στάθης Βούτος

Νίκος Νικολάου, Κώστας Ίτσιος, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης, Στάθης Βούτος

Στάθης Βούτος, Ανδρέας Κουτσουρέλης

Νίκος Νικολάου


Νίκος Νικολάου

Ανδρέας Κουτσουρέλης


Ανδρέας Κουτσουρέλης

Στάθης Βούτος, Ανδρέας Κουτσουρέλης


Ανδρέας Κουτσουρέλης

Δημήτρης Παλαιοχωρίτης

Κώστας Ίτσιος, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Στάθης Βούτος, Νίκος Νικολάου, Κώστας Ίτσιος, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης, Ανδρέας Κουτσουρέλης