Ασκητική

Φωτογραφίες

Ασκητική
Δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Μικρό θέατρο, 19/1/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Νίκος Νικολάου, Στάθης Βούτος, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Ανδρέας Κουτσουρέλης, Κώστας Ίτσιος, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης

Στάθης Βούτος, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Νίκος Νικολάου, Στάθης Βούτος, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Κώστας Ίτσιος, Ανδρέας Κουτσουρέλης

Ανδρέας Κουτσουρέλης

Κώστας Ίτσιος, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Νίκος Νικολάου, Ανδρέας Κουτσουρέλης, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης

Στάθης Βούτος, Κώστας Ίτσιος, Νίκος Νικολάου, Ανδρέας Κουτσουρέλης, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης

Στάθης Βούτος, Ανδρέας Κουτσουρέλης

Κώστας Ίτσιος

Ανδρέας Κουτσουρέλης

Νίκος Νικολάου

Στάθης Βούτος

Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης, Στάθης Βούτος

Ανδρέας Κουτσουρέλης

Νίκος Νικολάου, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης, Στάθης Βούτος, Ανδρέας Κουτσουρέλης, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Κώστας Ίτσιος

Στάθης Βούτος, Κώστας Ίτσιος, Νίκος Νικολάου, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Ανδρέας Κουτσουρέλης, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης

Νίκος Νικολάου, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης, Στάθης Βούτος, Ανδρέας Κουτσουρέλης, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Κώστας Ίτσιος