Ασκητική

Αφίσες

Οι εγαζόμενοι του πολιτισμού στην κοινωνία
27/5/17 στο Ωδείο Ρωμαΐκής Αγοράς
Εκδότης: Σύλλογος Υπαλλήλων Πολιτισμού Βορείου Ελλάδος
Φωτογραφικό Υλικό