Τρωάδες

Ήχος

2 Εγγραφές /


Τρωάδες
Αποσπάσματα από την ηχογράφηση της παράστασης
Τρωάδες
Δείγματα από τη μουσική της παράστασης