Τρωάδες

Δημοσιεύματα Τύπου

Τρωάδες
'Τρωάδες' στα συρματοπλέγματα
Η Καθημερινή, 09/07/1989

. Γαλάνη, Ελένη - Αρθρογράφος
Φωτογραφικό Υλικό