Ιφιγένεια εν Ταύροις

Κείμενα

5 Εγγραφές /


Ιφιγένεια εν Ταύροις
Ευριπίδης
Τραγωδία (πάροδος, κόμμος 3 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο υποβολέα
Ιφιγένεια εν Ταύροις
Ευριπίδης
Τραγωδία (πάροδος, κόμμος 3 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Ιφιγένεια εν Ταύροις
Ευριπίδης
Τραγωδία (πάροδος, κόμμος 3 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο οδηγού σκηνής
Ιφιγένεια εν Ταύροις
Ευριπίδης
Τραγωδία (πάροδος, κόμμος 3 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο
Ιφιγένεια εν Ταύροις
Ευριπίδης
Τραγωδία (πάροδος, κόμμος 3 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο