Ο μπαμπάς ο πόλεμος

Κείμενα

3 Εγγραφές /


Ο μπαμπάς ο πόλεμος
Καμπανέλλης Ιάκωβος
Δράμα σε 6 εικόνες και επίλογο
Κείμενο οδηγού σκηνής
Ο μπαμπάς ο πόλεμος
Καμπανέλλης Ιάκωβος
Δράμα σε 6 εικόνες και επίλογο
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Ο μπαμπάς ο πόλεμος
Καμπανέλλης Ιάκωβος
Δράμα σε 6 εικόνες και επίλογο
Κείμενο υποβολέα