Ανεμοδαρμένα ύψη

Φωτογραφίες

Ανεμοδαρμένα ύψη
Ταμπλώ
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 9/2/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Αρετή Σεϊνταρίδου, Κωστής Ραμπαβίλας

Γιώργος Γλάστρας

Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Ορέστης Χαλκιάς

Ορέστης Χαλκιάς, Αρετή Σεϊνταρίδου, Γιώργος Κολοβός

Ορέστης Παλιαδέλης, Γιώργος Κολοβός, Έφη Σταμούλη

Γιώργος Γλάστρας

Έφη Σταμούλη, Ορέστης Παλιαδέλης

Έφη Σταμούλη, Ορέστης Χαλκιάς, Αρετή Σεϊνταρίδου

Αρετή Σεϊνταρίδου

Έφη Σταμούλη

Έφη Σταμούλη

Ορέστης Χαλκιάς, Αρετή Σεϊνταρίδου, Έφη Σταμούλη, Γιώργος Κολοβός

Γιώργος Γλάστρας, Αρετή Σεϊνταρίδου

Έφη Σταμούλη

Ορέστης Χαλκιάς, Αρετή Σεϊνταρίδου

Ορέστης Χαλκιάς, Αρετή Σεϊνταρίδου

Ορέστης Παλιαδέλης

Αρετή Σεϊνταρίδου, Κωστής Ραμπαβίλας

Γιώργος Γλάστρας

Γιώργος Γλάστρας, Κωστής Ραμπαβίλας, Αρετή Σεϊνταρίδου, Μαριάνθη Παντελοπούλου

Σταμούλη, Κολοβός, Χαλκιάς, Παντελοπούλου, Παπαδόπουλος, Κατσίκη, Γλάστρας, Νοέα, Ραμπαβίλας, Σεϊνταρίδου, Παλιαδέλης

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Γιώργος Γλάστρας

Γιώργος Γλάστρας

Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Γιώργος Γλάστρας, Μαριάνθη Παντελοπούλου

Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Αγγελική Νοέα

Μαριάνθη Παντελοπούλου

Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Γιώργος Γλάστρας

Αγγελική Νοέα

Γιώργος Γλάστρας, Μαριάνθη Παντελοπούλου

Ορέστης Παλιαδέλης, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Αγγελική Νοέα

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Γιώργος Γλάστρας, Έφη Σταμούλη

Αγγελική Νοέα, Κωστής Ραμπαβίλας

Έφη Σταμούλη, Γιώργος Γλάστρας

Γιώργος Κολοβός, Αίγλη Κατσίκη

Μαριάνθη Παντελοπούλου

Αίγλη Κατσίκη

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Αίγλη Κατσίκη

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Γιώργος Γλάστρας, Αίγλη Κατσίκη

Αίγλη Κατσίκη, Γιώργος Γλάστρας

Γιώργος Γλάστρας

Γιώργος Γλάστρας

Γιώργος Γλάστρας, Μαριάνθη Παντελοπούλου

Μαριάνθη Παντελοπούλου

Μαριάνθη Παντελοπούλου

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Γιώργος Κολοβός

Μαριάνθη Παντελοπούλου

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Γιώργος Γλάστρας

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Γιώργος Γλάστρας