Ωχ τα νεφρά μου

Φωτογραφίες

Ωχ τα νεφρά μου
Συνέντευξη τύπου
Βασιλικό Θέατρο, 25/1/2016
. rejected.gr - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Κλ. Οθωναίου, Σπ. Σαραφιανός, Γ. Αναστασάκης, Αρ. Στυλιανού, Γ. Κιουρτσίδης, Τ. Πεζιρκιανίδης

Χ. Τσουβαλά, Κλ. Οθωναίου, Σπ. Σαραφιανός, Γ. Κιουρτσίδης, Γ. Αναστασάκης, Τ. Πεζιρκιανίδης, Άγγ. Μαλλίνης, Άρ. Στυλιανού