Ωχ τα νεφρά μου

Κείμενα

1 Εγγραφές /


Ωχ τα νεφρά μου
Τσικληρόπουλος Μπάμπης
Έργο σε 2 πράξεις
Κείμενο τεχνικού ήχου