Ωχ τα νεφρά μου

Φωτογραφίες

Ωχ, τα νεφρά μου
Φωτογράφηση για το πρόγραμμα
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 19/12/2015
. rejected.gr - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Σπύρος Σαραφιανός, Κλειώ Δανάη Οθωναίου, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Θανάσης Κεραμίδας

Σπύρος Σαραφιανός

Θανάσης Κεραμίδας, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Σπύρος Σαραφιανός

Τάσος Πεζιρκιανίδης

Κλειώ Δανάη Οθωναίου

Κλειώ Δανάη Οθωναίου

Κλειώ Δανάη Οθωναίου

Κλειώ Δανάη Οθωναίου, Θανάσης Κεραμίδας, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Σπύρος Σαραφιανός

Τάσος Πεζιρκιανίδης, Σπύρος Σαραφιανός

Σπύρος Σαραφιανός, Τάσος Πεζιρκιανίδης

Σπύρος Σαραφιανός

Θανάσης Κεραμίδας

Θανάσης Κεραμίδας

Σπύρος Σαραφιανός, Θανάσης Κεραμίδας, Τάσος Πεζιρκιανίδης

Θανάσης Κεραμίδας, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Σπύρος Σαραφιανός

Κλειώ Δανάη Οθωναίου

Κλειώ Δανάη Οθωναίου

Κλειώ Δανάη Οθωναίου