Ωχ τα νεφρά μου

Φωτογραφίες

Ωχ τα νεφρά μου
Γενικές δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Μικρό θέατρο, 11/2/2015
. Πάντης, Νίκος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Σπύρος Σαραφιανός, Τάσος Πεζιρκιανίδης

Σπύρος Σαραφιανός, Τάσος Πεζιρκιανίδης

Σπύρος Σαραφιανός, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Γιάννης Χαρίσης

Σπύρος Σαραφιανός, Γιάννης Χαρίσης

Τάσος Πεζιρκιανίδης, Σπύρος Σαραφιανός

Σπύρος Σαραφιανός

Σπύρος Σαραφιανός, Τάσος Πεζιρκιανίδης

Σπύρος Σαραφιανός, Τάσος Πεζιρκιανίδης

Σπύρος Σαραφιανός, Τάσος Πεζιρκιανίδης

Τάσος Πεζιρκιανίδης

Χρύσα Ιωαννίδου, Τάσος Πεζιρκιανίδης

Τάσος Πεζιρκιανίδης, Χρύσα Ιωαννίδου

Τάσος Πεζιρκιανίδης, Γιάννης Χαρίσης, Σπύρος Σαραφιανός

Τάσος Πεζιρκιανίδης, Γιάννης Χαρίσης, Σπύρος Σαραφιανός

Γιάννης Χαρίσης

Τάσος Πεζιρκιανίδης, Γιάννης Χαρίσης, Σπύρος Σαραφιανός

Τάσος Πεζιρκιανίδης

Χρύσα Ιωαννίδου, Τάσος Πεζιρκιανίδης