Ωχ τα νεφρά μου

Φωτογραφίες

Ωχ τα νεφρά μου
Δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Μικρό θέατρο, 4/2/2015
. Πάντης, Νίκος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Σπύρος Σαραφιανός, Τάσος Πεζιρκιανίδης

Τάσος Πεζιρκιανίδης, Γιάννης Χαρίσης, Σπύρος Σαραφιανός

Σπύρος Σαραφιανός, Τάσος Πεζιρκιανίδης

Σπύρος Σαραφιανός, Τάσος Πεζιρκιανίδης

Χρύσα Ιωαννίδου, Τάσος Πεζιρκιανίδης

Ειρήνη Μουρελάτου, Τάσος Πεζιρκιανίδης

Τάσος Πεζιρκιανίδης, Σπύρος Σαραφιανός, Ειρήνη Μουρελάτου

Τάσος Πεζιρκιανίδης, Σπύρος Σαραφιανός, Χρύσα Ιωαννίδου