Ωχ τα νεφρά μου

Προγράμματα

Ωχ τα νεφρά μου
flyer Μάρτιος-Απρίλιος 2016

Εικαστικό. Σημεία προπώλησης. Διανομή. Πρόγραμμα περιοδείας Μαρτίου-Απριλίου. Χορηγοί.

Εκδότης: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Αριθμός Σελίδων: 2
Διανέμεται δωρεάν
Φωτογραφικό Υλικό

Α' όψη

Β' όψη