Παραστάσεις καλοκαιριού 1984: Οι καιροί της άνοιξης - Τα μυστήρια του Άττη - Κλασικωμικοφουριόζο - Κήρες - Ωδή

Μακέτες

14 Εγγραφές /Κήρες
Μακέτα αφίσας, εντύπων
1984

Τα μυστήρια του Άττη
Zωγραφική μακέτα κοστουμιών
1984

Τα μυστήρια του Άττη
Zωγραφική μακέτα κοστουμιών
1984

Τα μυστήρια του Άττη
Zωγραφική μακέτα κοστουμιών
1984

Τα μυστήρια του Άττη
Zωγραφική μακέτα κοστουμιών
1984

Τα μυστήρια του Άττη
Zωγραφική μακέτα κοστουμιών
1984

Τα μυστήρια του Άττη
Zωγραφική μακέτα κοστουμιών
1984

Τα μυστήρια του Άττη
Zωγραφική μακέτα κοστουμιών
1984

Τα μυστήρια του Άττη
Zωγραφική μακέτα κοστουμιών
1984

Τα μυστήρια του Άττη
Zωγραφική μακέτα κοστουμιών
1984

Τα μυστήρια του Άττη
Zωγραφική μακέτα κοστουμιών
1984

Τα μυστήρια του Άττη
Zωγραφική μακέτα κοστουμιών
1984

Τα μυστήρια του Άττη
Zωγραφική μακέτα κοστουμιών
1984

Τα μυστήρια του Άττη
Zωγραφική μακέτα κοστουμιών
1984