Το πανηγύρι

Φωτογραφίες

Το πανηγύρι
Γενικές δοκιμές
. Ιορδανίδης, Σωκράτης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό