Το πανηγύρι

Φωτογραφίες

Το πανηγύρι
Δοκιμές
. Ιορδανίδης, Σωκράτης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό