Το πανηγύρι

Μακέτες

Το πανηγύρι (1984)
Φωτογράφος :Status Press
Τρισδιάστατη μακέτα
Φωτογραφικό Υλικό