Επαρχιακά ανέκδοτα: Ο μυστηριώδης Μαιτρανπάζ/ Είκοσι λεπτά με έναν άγγελο

Δημοσιεύματα Τύπου

Επαρχιακά ανέκδοτα: Ο μυστηριώδης Μαιτρανπάζ - Είκοσι λεπτά με έναν άγγελο
Παράλογες κωμικές καταστάσεις στα 'Επαρχιακά Ανέκδοτα'
Θεσσαλονίκη, 04/01/1984

Περιγραφή μονοπράκτων

Φωτογραφικό Υλικό