Λυσιστράτη

Βιβλία

1 Εγγραφές /


ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
1989
Λεύκωμα με κείμενα και φωτογραφίες για τη δραστηριότητα του Κ.Θ.Β.Ε.