Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται

Κείμενα

3 Εγγραφές /


Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται
Μελάς Σπύρος
Το κείμενο της παράστασης.
Κείμενο οδηγού σκηνής
Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται
Μελάς Σπύρος
Το κείμενο της παράστασης.
Κείμενο
Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται
Μελάς Σπύρος
Το κείμενο της παράστασης.
Κείμενο τεχνικού ήχου