Κιβωτός

2011-2012 Κ.Θ.Β.Ε./ Διεθνής δραστηριότητα
Κιβωτός
Πρώτη Παρουσίαση: Γαλλία, Παρίσι, 2012/02/13

Πρόκειται για ένα έργο σε εξέλιξη που αφορά στη διάσωση των πιο σημαντικών επιτευγμάτων του ανθρώπινου πολιτισμού σε μια σύγχρονη κιβωτό.

Η παρουσίαση έγινε στο Κέντρο MC93 Bobigny στο Παρίσι, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Υγρά Σύνορα» που υλοποιείται από θέατρα-μέλη της Ένωσης των Θεάτρων της Ευρώπης.

Συντονισμός: Ρήγας, Γιάννης
Σημείωση Καλλιτεχνικής Διανομής
Στην παρουσίαση συμμετείχαν οι σπουδαστές του 2ου έτους της Δραματικής Σχολής του ΚΘΒΕ: Στεφανία Καλομοίρη, Γιάννης Κολόι.
100 περίπου θεατές
Γαλλία, Παρίσι (13/02/2012)
Το πρόγραμμα «Υγρά Σύνορα» καθώς και η επίσημη παρουσίαση του στο Παρίσι χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «Πολιτισμός» της Ε.Ε. και την Ένωση των Θεάτρων της Ευρώπης.
Φωτογραφικό Υλικό