Οι Γερμανοί ξανάρχονται

Φωτογραφίες

Οι Γερμανοί ξανάρχονται
Πρεμιέρα
Βασιλικό Θέατρο, 25/3/2012
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες από την επίσημη πρεμιέρα
Φωτογραφικό Υλικό

Δ. Γιαννοπούλου, Μ. Καραμήτρη, Γ. Καύκας, Αλ. Τσακίρης, Α. Κορτσαρίδου, Ν. Κολοβός

Γ. Καύκας, Αλ. Τσακίρης

Μ. Καραμήτρη, Δ. Γιαννοπούλου, Γ. Καύκας, Μ. Γούναρης, Ν. Κολοβός, Αλ. Τσακίρης, Α. Κορτσαρίδου

Ε. Σαρμή, Α. Τσακίρης, Μ. Γούναρης, Ν. Κολοβός, Α. Κορτσαρίδου, Δ. Γιαννοπούλου, Μ. Καραμήτρη, Γ. Καύκας