Οι Γερμανοί ξανάρχονται

Κείμενα

2 Εγγραφές /


Οι Γερμανοί ξανάρχονται
Σακελλάριος Αλέκος, Γιαννακόπουλος Χρήστος
Δράμα σε 3 πράξεις
Κείμενο οδηγού σκηνής
Οι Γερμανοί ξανάρχονται
Σακελλάριος Αλέκος, Γιαννακόπουλος Χρήστος
Δράμα σε 3 πράξεις
Κείμενο