Οι Γερμανοί ξανάρχονται

Φωτογραφίες

Οι Γερμανοί ξανάρχονται
Γενικές δοκιμές
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 16/3/2012
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό


Γιώργος Καύκας


Β. Σεϊμένης, Γ. Καύκας, Αλ. Τσακίρης, Δ. Κοντός, Μ. Γούναρης, Ν. Κολοβός