Οι Γερμανοί ξανάρχονται

Φωτογραφίες

Οι Γερμανοί ξανάρχονται
Γενικές δοκιμές
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 16/3/2012
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Δ. Γιαννοπούλου, Ν. Κολοβός, Π. Αργυριάδης

Μ. Καραμήτρη, Γ. Καύκας

Γ. Καύκας, Α. Κορτσαρίδου, Αλ. Τσακίρης, Ν. Κολοβός

Μ. Καραμήτρη, Δ. Γιαννοπούλου, Γ. Καύκας, Ν. Κολοβός, Μ. Γούναρης, Α. Τσακίρης, Α. Κορτσαρίδου

Δ. Γιαννοπούλου, Μ. Καραμήτρη, Γ. Καύκας, Ν. Κολοβός, Α. Κορτσαρίδου

Μ. Καραμήτρη, Γ. Καύκας, Α. Κορτσαρίδου

Μ. Καραμήτρη, Γ. Καύκας, Δ. Γιαννοπούλου

Μ. Καραμήτρη, Δ. Γιαννοπούλου, Α. Κορτσαρίδου

Ν. Κολοβός, Μ. Γούναρης

Ν. Κολοβός, Μ. Γούναρης, Γ. Καύκας, Α. Τσακίρης, Α. Κορτσαρίδου, Μ. Καραμήτρη

Μ. Καραμήτρη, Α. Κορτσαρίδου, Γ. Καύκας, Α. Τσακίρης

Μ. Καραμήτρη, Γ. Καύκας

Αλ. Τσακίρης, Γ. Γούναρης, Ν. Κολοβός, Εύη Σαρμή

Μ. Καραμήτρη, Κ. Καύκας, Δ. Γιαννοπούλου, Μ. Γούναρης, Αλ. Τσακίρης

Αλ. Τσακίρης, Μ. Καραμήτρη, Γ. Καύκας, Δ. Γιαννοπούλου

Αλ. Τσακίρης, Γ. Καύκας, Μ. Καραμήτρη, Μ. Γούναρης, Ν. Κολοβός, Αννέτα Κορτσαρίδου

Μ. Γούναρης, Ν. Κολοβός, Γ. Καύκας, Ελ. Θυμιοπούλου

Εκτ. Καλούδης, Γ. Καύκας

Γ. Καύκας, Δ. Κοντός

Δ. Κοντός, Γ. Καύκας, Ελ. Θυμιοπούλου, Βασ. Σεϊμένης

Μ. Γούναρης, Αλ. Τσακίρης, Δ. Κοντός, Γ. Καύκας, Ν. Κολοβός, Βασ. Σεϊμένης

Ελ. Θυμιοπούλου, Δ. Κοντός, Εύη Σαρμή, Βασ. Σεϊμένης, Γ. Καύκας

Έκτωρ Καλούδης, Εύη Σαρμή

Έκτωρ Καλούδης

Έκτωρ Καλούδης, Γ. Καύκας