Οι Γερμανοί ξανάρχονται

Φωτογραφίες

Οι Γερμανοί ξανάρχονται
Θίασος
Θεσσαλονίκη, Κάστρα, 3/3/2012
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Σημείωση: Η φωτογράφηση πραγματοποιήθηκε στο καφέ-μπαρ Τοίχο Τοίχο
Φωτογραφικό Υλικό

Ε. Θυμιοπούλου, Β. Σεϊμένης, Α. Τσακίρης, Ε. Σαρμή, Μ. Γούναρης, Γ. Καύκας, Μ. Καραμήτρη, Ν. Κολοβός, Έ. Καλούδης, Α. Κορτσαρίδου, Δ. Κοντός, Δ. Γιαννοπούλου, Π. Αργυριάδης

Μ. Γούναρης, Δ. Κοντός, Ε. Σαρμή, Β. Σεϊμένης, Γ. Καύκας, Μ. Καραμήτρη, Α. Κορτσαρίδου, Ν. Κολοβός, Α. Τσακίρης, Δ. Γιαννοπούλου, Π. Αργυριάδης, Έ. Καλούδης, Ε. Θυμιοπούλου

Μ. Γούναρης, Δ. Κοντός, Ε. Σαρμή, Β. Σεϊμένης, Γ. Καύκας, Μ. Καραμήτρη, Α. Κορτσαρίδου, Ν. Κολοβός, Α. Τσακίρης, Δ. Γιαννοπούλου, Π. Αργυριάδης, Έ. Καλούδης, Ε. Θυμιοπούλου

Μ. Γούναρης, Α. Κορτσαρίδου, Ε. Θυμιοπούλου, Β. Σεϊμένης, Ν. Κολοβός, Δ. Γιαννοπούλου, Α. Τσακίρης, Μ. Καραμήτρη, Π. Αργυριάδης, Γ. Καύκας, Ε. Σαρμή, Έ. Καλούδης, Δ. Κοντός

Μ. Γούναρης, Α. Κορτσαρίδου, Ε. Θυμιοπούλου, Β. Σεϊμένης, Ν. Κολοβός, Δ. Γιαννοπούλου, Α. Τσακίρης, Μ. Καραμήτρη, Π. Αργυριάδης, Γ. Καύκας, Ε. Σαρμή, Έ. Καλούδης, Δ. Κοντός

Μ. Γούναρης, Ε. Θυμιοπούλου, Β. Σεϊμένης, Ν. Κολοβός, Α. Κορτσαρίδου, Α. Τσακίρης, Μ. Καραμήτρη, Γ. Καύκας, Δ. Γιαννοπούλου, Έ. Καλούδης, Π. Αργυριάδης, Δ. Κοντός, Ε. Σαρμή