Θα κάνω ό,τι μου καπνίσει

Κείμενα

4 Εγγραφές /


Θα κάνω ό,τι μου καπνίσει
Κοντογιάννη Αμαλία, Ματζίρη Κωνσταντίνα
Θεατρική δράση
Κείμενο σε ψηφιακή μορφή
Θα κάνω ό,τι μου καπνίσει
Κοντογιάννη Αμαλία, Ματζίρη Κωνσταντίνα
Θεατρική δράση
Κείμενο
Θα κάνω ό,τι μου καπνίσει
Κοντογιάννη Αμαλία, Ματζίρη Κωνσταντίνα
Θεατρική δράση
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Θα κάνω ό,τι μου καπνίσει
Κοντογιάννη Αμαλία, Ματζίρη Κωνσταντίνα
Θεατρική δράση
Κείμενο οδηγού σκηνής