Στη Ντενεκεδούπολη

Φωτογραφίες

Στη Ντενεκεδούπολη
Φωτογραφικό υλικό
Βασιλικό Θέατρο, 20/12/2011
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Β. Ταμπαροπούλου

Β. Ταμπαροπούλου

Χρ. Νταρακτσής, Δ. Παπιόπουλος, Ειρ. Αμπουμόγλι, Ε. Χαλκιαδάκης, Β. Ταμπαροπούλου, Ε. Σωφρονίδου, Κ. Στρατάκη, Ν. Ορτετζάτος, Δ. Διακοσάββας

Κ. Στρατάκη, Δ. Παπιόπουλος, Ε. Χαλκιαδάκης, Ε. Σωφρονίδου, Χρ. Νταρακτσής, Δ. Διακοσάββας, Ν. Ταμπαροπούλου, Ν. Ορτετζάτος, Ειρ. Αμπουμόγλι