Στη Ντενεκεδούπολη

Κείμενα

5 Εγγραφές /


Στη Ντενεκεδούπολη
Φακίνου Ευγενία
Θεατρικό έργο σε 10 σκηνές
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Στη Ντενεκεδούπολη
Φακίνου Ευγενία
Θεατρικό έργο σε 10 σκηνές
Κείμενο τεχνικού ήχου
Στη Ντενεκεδούπολη
Φακίνου Ευγενία
Θεατρικό έργο σε 10 σκηνές
Κείμενο συντελεστών
Στη Ντενεκεδούπολη
Φακίνου Ευγενία
Θεατρικό έργο σε 10 σκηνές
Κείμενο
Στη Ντενεκεδούπολη
Φακίνου Ευγενία
Θεατρικό έργο σε 10 σκηνές
Κείμενο