Στη Ντενεκεδούπολη

Φωτογραφίες

Στη Ντενεκεδούπολη
Φωτογραφικό υλικό
Βασιλικό Θέατρο, 20/12/2011
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Ε. Σωφρονίδου, Δ. Παπιόπουλος, Χρ. Νταρακτσής, Ειρ. Αμπουμόγλι, Β. Ταμπαροπούλου, Δ. Διακοσάββας, Ν. Ορτετζάτος, Ε. Χαλκιαδάκης, Κ. Στρατάκη

Β. Ταμπαροπούλου, Ν. Ορτετζάτος, Κ. Στρατάκη, Ειρ. Αμπουμόγλι, Ε. Χαλκιαδάκης, Χρ. Νταρακτσής, Ε. Σωφρονίδου, Δ. Διακσάββας, Δ. Παπιόπουλος

Ν. Ορτετζάτος, Κ. Στρατάκη, Ειρ. Αμπουμόγλι, Ε. Χαλκιαδάκης, Β. Ταμπαροπούλου, Χρ. Νταρακτσής, Ε. Σωφρονίδου, Δ. Διακσάββας, Δ. Παπιόπουλος

Ε. Σωφρονίδου, Δ. Παπιόπουλος, Χρ. Νταρακτσής, Ειρ. Αμπουμόγλι, Β. Ταμπαροπούλου, Δ. Διακοσάββας, Ν. Ορτετζάτος, Ε. Χαλκιαδάκης, Κ. Στρατάκη

Β. Ταμπαροπούλου, Ν. Ορτετζάτος, Κ. Στρατάκη, Ειρ. Αμπουμόγλι, Ε. Χαλκιαδάκης, Χρ. Νταρακτσής, Ε. Σωφρονίδου, Δ. Διακσάββας, Δ. Παπιόπουλος

Ζουληχτής, Σαρδέλας, Μελένιος