Στη Ντενεκεδούπολη

Φωτογραφίες

Στη Ντενεκεδούπολη
Παρασκήνια
Βασιλικό Θέατρο, 30/10/2011
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες από την πρεμιέρα
Φωτογραφικό Υλικό

Φ. Μπαξεβάνη, Γ. Κόφτης, Ε. Φακίνου, Σ. Χατζάκης

Φ. Μπαξεβάνη, Μ. Τρικούκης