Στη Ντενεκεδούπολη

Φωτογραφίες

Στη Ντενεκεδούπολη
Φωτογράφηση για το πρόγραμμα
Βασιλικό Θέατρο, Οκτώβριος 2011
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Ν. Ορτετζάτος

Δ. Διακοσάββας

Β. Ταμπαροπούλου

Ε. Σωφρονίδου

Χρ. Νταρακτσής

Ειρ. Αμπουμόγλι

Κ. Στρατάκη

Β. Χαλκιαδάκης

Δ. Παπιόπουλος