Στη Ντενεκεδούπολη

Φωτογραφίες

Στη Ντενεκεδούπολη
Φωτογράφηση για το πρόγραμμα
Βασιλικό Θέατρο, Οκτώβριος 2011
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Θίασος