Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι

Φωτογραφίες

Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι
Παράσταση
Βασιλικό Θέατρο, 31/10/2010
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες από την πρεμιέρα
Φωτογραφικό Υλικό

Χρ. Στυλιανού, Αν. Σωτηρούδη

Σκηνικό

Β. Ουγιάρου, Φ. Φερετζέλης, Π. Πεχλιβανίδης, Δ. Μορφακίδης, Στ. Μπίλλιος

Μ. Βλάχου, Στ. Μπίλλιος, Θίασος

Φ. Φερετζέλης, Π. Πεχλιβανίδης, Δ. Μορφακίδης, Στ. Μπίλλιος