Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι

Κείμενα

5 Εγγραφές /


Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι
Τριβιζάς Ευγένιος
Θεατρικό έργο σε 2 πράξεις.
Κείμενο οδηγού σκηνής
Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι
Τριβιζάς Ευγένιος
Θεατρικό έργο σε 2 πράξεις.
Κείμενο τεχνικού ήχου
Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι
Τριβιζάς Ευγένιος
Θεατρικό έργο σε 2 πράξεις.
Κείμενο
Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι
Τριβιζάς Ευγένιος
Θεατρικό έργο σε 2 πράξεις.
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι
Τριβιζάς Ευγένιος
Έργο σε 8 σκηνές
Κείμενο